Au pair


Długo nic nie pisałem na blogu, a to dlatego, że piszę teraz teksty na nową EP i pisanie nazwijmy to: „prozy”, nie bardzo konweniuje mi z pisaniem nazwijmy to: „rymów”. Na obecną chwilę został mi do napisania tylko jeden wałek. Mam nadzieję, że w miarę szybko „bania poezji rozleje mi się na głową” i wrócę do spisywania osiedlowych historii, które wydarzyły się w moim wczesno-młodzieńczym życiu. Historie te wciąż jeszcze siedzą w mojej głowie i postaram się je spisać jak najszybciej,  póki Niemiec (Alzheimer) nie zacznie się o nie upominać. Ale skoro już o Niemcach, to znalazłem  mój stary tekst, napisany w 2000 roku, podczas dryftu po głębiach oceanu bezrobocia. Kiedyś nawinąłem go do jakiegoś jumanego bitu, później miałem nawinąć do nie jumanego, w końcu czas zajumał świeżość pomysłu i został tylko tekst. Tekst oczywiście po Ślonsku. Kto miał kiedyś dylemat wyjechać za chlebem za granicę, ten rozkmini ocb. 
Au Pair
Słowa: Maciej Solei


I
Jo som już niy wiym kery z nich mo recht
I kery mi pszaje, a kery z nich niy
Bo wszyscy mi godajom wyjyżdżej do roboty
Tam w rajchu zarobisz sie pora groszy
Bydziesz mioł na start, a sam co zrobisz?
Wyngel już pomału zaczyno sie kończyć
A na hucie niy ma przyjynć już łoddawna
Wiync pakuj sie i jedź póki mosz łokazja
Ino niy zapomnij ło nos, niy przynoś wstydu
Bo za pora miechów przyjedzies sam na byzuch
I zabieresz mit kergoś z nos
Co by tysz mioł szansa sie łodmiynić los,
Także wiysz jak sie mosz? Ja, ja.
Ja, jo wiym ino trudno co bych to teraz wszysko łostawił
Wyście som mondre, ale ino w godce, a co do mie, to wcale niy jes take proste.

Ref.
Łobco ziymo z zachodu być mi matkom,
Weź mie na rynce i przytul wartko,
Bez te czi miechy byda sie staroł
A jak ino zarobia, zaroz pitom nazot.

II
Niy byda sam czekać jak jakiś pieronie leber
Aż mi ktoś coś pochyto, boch niy jes jedyn
Kery stond pito, przeca nos jes wiyncyj
Badnij sie na Niymcy wiela jes Ślonzoków
Na kożdym kroku słychać naszo godka
Jednym sie powodzi, innym niy! Prowda?
No to czymu jo tyż niy mogą spróbować?
Coś uszporować? Zarobić sie trocha geltu?
Chca ino normalnie żyć, bes fermyntu,
Że mie coś bez palce pito, coś mie mijo
Ja, cza łaźić do roboty i robić na pynzyjo.
Bez to zaroz sie znojda bilet na fliger
Zabeszteluja do Kelnu jak plac bydzie.
Tam przynajmij sie czuja jak u nos na Ślonsku
Miasto kole miasta i jes w porzondku
Ruhrgebiet, Oberschlesien, alles in ordnung.
2000 rok.

11.03.2013

One response to Au pair

Filmy o tematyce śląskiej

Publikacja 10 albumów, które wpłynęły na mój muzyczny gust.

Memuar z czasów zarazy. Lata dwudzieste XXI wieku.

Filmy drogi

Teksty chronione są prawem autorskim. Obsługiwane przez usługę Blogger.